گوینده

یک نفر تو سرم مدام حرف میزنه

انقدر که، نه میذاره صدای کسی رو بشنوم نه میذاره درست فکر کنم

در مورد همه چیز نظر میده 

چقدر صداش شبیه منه !!!

/ 0 نظر / 10 بازدید